ZAWIADOMIENIE

 

W dniu  28 maja 2021 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Łubnicach
odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łubnice.

 

Proponowany porządek obrad

Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Łubnice

 

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/151/21 Rady Gminy
    Łubnice z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przekształcenia Publicznej
    Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
  4. Zamknięcie obrad.